Doc. dr sci.med. Milan Dokić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997 Specijalista ginekologije i akušerstva i šef kabineta za minimalno invazivnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2011 Asistent, Katedra za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet, Beogradu
2021 Generalni sekretar, Ginekološka sekcija Srpskog lekarskog društva, Beogradu
2013 Specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2014 Specijalista ginekologije i akušerstva, IVF Centar MediGroup Jevremova, Beogradu

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti