LOOP ekscizija (omčice) je minimalno invazivna dijagnostičko-terapijska intervencija uklanjanja atipičnih promena na grliću materice. Loop ekscizija podrazumeva sečenje tkiva grlića materice strujom. Uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu.

Obim intervencije zavisi od oblika cerviksa, i lokalizacije i proširenosti patoloških promena.

LOOP ekscizija je slična konizaciji grlića materice. Razlika je u tome što je LOOP ekscizija manje obimna, lakše se izvodi i češće se radi u lokalnoj anesteziji. Intervencija se izvodi sa specifičnim instrumentom i oporavak je brži.

LOOP ekscizija se predlaže pacijenkinjama ukoliko se uvidom u rezultate papa brisa i/ili biopsije grlića materice, utvrdi da postoji neuobičajena, manja promena na tkivu grlića.

Kako se izvodi intervencija

Postupak izvođenja LOOP ekscizije je identičan kao i kod konizacije. Intervencija traje desetak minuta.

U zavisnosti od vrste anestezije otpust može biti nakon istog dana, 30 do 60 minuta nakon intervencije, ukoliko je izvršena u lokalnoj anesteziji. Ukoliko je intervencija izvedena u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji otpust je u toku dana.

Rizici se vezuju za mogućnost nastanka infekcije i pojačanog krvarenja, dok su komplikacije retke, ali se može javiti krvarenje jačeg inteziteta, kao i problemi sa grlićem, njegova stenoza ili insuficijencija.

Ukoliko posle intervencije pacijentkinje primete znakove infekcije, ili krvarenja jačeg inteziteta, potrebno je da se odmah jave ginekologu.

Važne napomene za pacijente

– Uobičajeno intervencija traje oko 10 minuta.
– Najčešće se izvodi u lokalnoj anesteziji.
– Otpust iz bolnice je u toku istog dana.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi85000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije