Abortus je ginekološka intervencija, koja podrazumeva prekid vitalne trudnoće starosti do 10. nedelja, kod pacijentkinja koje imaju više od 16 godina. Ukoliko se radi o trudnici, mlađoj od 16 godina, neophodna je saglasnost roditelja/staratelja.

Prekid trudnoće se može izvršiti potpuno bezbolno u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. Abortus se može raditi i u lokalnoj anesteziji, što to nije preporuka, ukoliko za to ne postoje jasni medicinski razlozi (alergije na lekove anestezije) ili isključiva želja pacijentkinje.

Kako se izvodi abortus

Za intervenciju prekida trudnoće je neophodan ginekološki nalaz uz ultrazvučni izveštaj, čime se utvrđuje tačna starost trudnoće. Potrebna je lična karta (identifikacioni dokument) i potvrda krvne grupe. Drugi nalazi nisu potrebni osim u slučaju nekih hroničnih bolesti žene.

Na dan intervencije pacijentkinja se prima u bolnicu. Najmanje 6 sati od planiranog abortusa obustavlja se unos hrane i tečnosti, ukoliko se intervencija radi u anesteziji.

Položaj pacijentkinje je kao i za svaki ginekološki pregled. Po postavljanju braunile, pacijentkinja se uspavljuje lekovima.

Intervencija počinje dezinfekcijom operativnog polja. Sterilnim instrumentima se prolazi kroz grlić materice i čisti unutrašnjost iste. Na kraju se specijalnim instrumentom, koji je povezan na vakuum aparat, potpuno isprazni materična duplja.

Po završetku abortusa, koji ukupno traje najčešće oko 10 minuta, pacijentkinja se budi u sobi, u kojoj će boraviti narednih sat vremena. Vrši se kontrola krvarenja i vitalnih parametara pacijentkinje.

Potencijalni rizici i komplikacije prilikom abortusa

Rizik od krvarenja i infekcije prilikom abortusa nije zanemarljiv. Instrumenti prolaze kroz manje čistu sredinu, te je obavezna primena antibiotika. Krvarenje se može javiti kao posledica povrede materice ili grlića instrumentom, koja naknadno zahteva operativno lečenje.

Moguće su komplikacije prilikom prekida trudnoće: intenzivno krvarenje koje nastaje kao posledica nenamerne povrede materice ili povrede grlića, sterilitet kao posledica infekcije, zaostalo tkivo koje može napraviti infekciju i zahteva ponovnu intervenciju, neuspešni abortus sa nastavkom trudnoće, mogućnost nastanka embolije i komplikacije vezane za primenu anestezije.

Treba imati u vidu da je prekid trudnoće „slepa“ metoda, i da zbog anatomije materice nekada nije moguće u potpunosti odstraniti plod i tkivo ploda.

Oporavak posle abortusa

Ukoliko je intervencija prekida trudnoće protekla uredno, oporavak je brz. Nakon boravka u bolnici, koji traje najčešće između jednog i dva sata, pacijentkinja se otpušta kući, uz preporuku mirovanja. Sutradan, većina žena možeda se vrati nesmetano svojim aktivnostima.

Pacijentkinje dobijaju savet i terapiju, koju će primenjivati u periodu oporavka. U narednih nekoliko dana, uobičajeno je blaže vaginalno krvarenje. Obavezna je ultrazvučna kontrola kod ginekologa kroz sedam dana.

U slučaju da se krvarenje poveća, praćeno bolom ili grčevima, uz ili bez povišene temperature, potrebno je hitno se javiti ginekologu.

Kada se zakazuje abortus

Ustavno pravo žene je da donosi odluke o svom telu i zdravlju, u ovom slučaju potomstvu, odnosno, da li želi da rodi dete ili ne. Abortus podrazumeva prekid vitalne trudnoće starosti do 10. nedelja, kod pacijentkinja koje imaju više od 16 godina. Ukoliko se radi o trudnici, mlađoj od 16 godina, neophodna je saglasnost roditelja/staratelja.

Važne napomene za pacijentkinje

– Abortus se izvodi u opštoj anesteziji.
– Za intervenciju je neophodan ginekološki nalaz i ultrazvučni izveštaj, čime se utvrđuje tačna starost trudnoće.
– 6 sati od planirane intervencije ne unosi se hrana i tečnosti.
– Intevencija najčešće traje oko 10 minuta.
– Oporavak u bolnici, ukoliko nema komplikacija, najčešće traje do 2 sata.
– Moguće su komplikacije, o čemu se treba informisati kod ginekologa.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi44000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije