Instrumentalna revizija materične duplje

Hirurška intervencija uklanjanja zaostalog tkiva ovuluma iz materice nakon spontanog ili namernog prekida trudnoće instrumentalnom revizijom. Intervencija se obavlja u opštoj anesteziji, a uzorci tkiva se šalju na patohistološku analizu.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Instrumentalna revizija materične duplje je ginekološka procedura koja se vrši nakon porođaja, pobačaja, kao i kod ultrazvučne potvrde o postojanju rezidualnog sadržaja u materici.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Instrumentalna revizija materične duplje se izvodi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Procedura traje do 20 minuta. Tokom intervencije pacijentkinja spava i ne oseća bol.

Potrebno je da se obustavi unos hrane i vode najmanje 4 sata pre intervencije.

S obzirom na to da se ova intervencija vrši nakon neke ginekološke procedure, rizik od krvarenja i infekcije je veći.

Tokom intervencije intenzivno se prate vitalni parametri i gubitak krvi. Obavezna je primena antibiotske terapije, ali i drugih lekova.

Od komplikacija se izdvaja mogućnost perforacije materice, te se dalje zbrinjavanje vrši otvorenom operacijom. Moguća je primena krvi i krvnih derivata usled značajnijeg gubitka.

Potpuni oporavak od same intervencije, ukoliko je protekla bez komplikacija, očekuje se u naredna 2–4 sata, ali kako prati druge procedure, onda se otpust planira u skladu sa tim.

Posle intervencije pacijentkinje imaju krvarenje nalik na slabije menstrualno krvarenje koje traje par dana. Ukoliko se krvarenje pojača i bude praćeno bolom i/ili povišenom temperaturom, ili ukoliko ima jak neprijatan miris, potrebno je javiti se ginekologu.

Rizici i komplikacije su isti kao i kod svake druge hirurške operacije, te se adekvatnom pripremom i terapijom (pre i posle intervencije) svode na minimum.

Važne napomene za pacijente

  • Procedura traje oko 20 minuta
  • Potrebna je priprema u vidu prestanka unosa hrane i vode najmanje 4 sata pre intervencije
  • Izvodi se u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji
  • Procedura nosi izvesne rizike sa kojima će ginekolog upoznati pacijentkinju.

Naš tim iskusnih stručnjaka