LOOP

LOOP ekscizija (omčice) je hirurška intervencija uklanjanja atipičnih promena na grliću materice, a predstavlja sečenje tkiva grlića materice strujom. Obim intervencije zavisi od oblika cerviksa i lokalizacije i proširenosti patoloških promena. Obavlja se ambulantno u opštoj anesteziji uz boravak u dnevnoj bolnici. Uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu.

Naš tim iskusnih stručnjaka