Prekid trudnoće u opštoj anesteziji

Prekid patološke ili neželjene trudnoće do navršene desete nedelje trudnoće.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Abortus je ginekološka intervencija, koja podrazumeva prekid vitalne trudnoće starosti do 10 nedelja, kod pacijentkinja koje imaju više od 16 godina. Ukoliko se radi o trudnici mlađoj od 16 godina, neophodna je saglasnost roditelja/staratelja. Prekid trudnoće se može izvršiti potpuno bezbolno u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. Abortus se može raditi i u lokalnoj anesteziji, iako to nije preporuka, ukoliko za to ne postoje jasni medicinski razlozi (alergije na lekove anestezije) ili isključiva želja pacijentkinje.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Za intervenciju je neophodan ginekološki nalaz uz ultrazvučni izveštaj, čime se utvrđuje tačna starost trudnoće. Potrebna je lična karta (identifikacioni dokument) i potvrda krvne grupe. Drugi nalazi nisu potrebni osim u slučaju nekih hroničnih bolesti žene.

Na dan intervencije pacijentkinja se prima u bolnicu. Najmanje 6 sati od planirane intervencije obustavlja se unos hrane i tečnosti ukoliko se intervencija radi u anesteziji.

Položaj pacijentkinje je kao i za svaki ginekološki pregled. Nakon postavljanja braunile, pacijentkinja se uspavljuje lekovima.

Intervencija počinje dezinfekcijom operativnog polja. Sterilnim instrumentima se prolazi kroz grlić materice i čisti unutrašnjost iste. Na kraju se specijalnim instrumentom koji je povezan na vakuum-aparat potpuno prazni materična duplja.

Po završetku intervencije, koja ukupno traje najčešće oko 10 minuta, pacijentkinja se budi u sobi u kojoj će boraviti narednih sat vremena. Vrši se kontrola krvarenja i vitalnih parametara pacijentkinje.

Rizik od krvarenja i infekcije prilikom abortusa nije zanemarljiv. Instrumenti prolaze kroz manje čistu sredinu, te je obavezna primena antibiotika. Krvarenje se može javiti kao posledica povrede materice ili grlića instrumentom koja naknadno zahteva operativno lečenje.

Moguće su komplikacije prilikom prekida trudnoće: intenzivno krvarenje koje nastaje kao posledica nenamerne povrede materice ili povrede grlića, sterilitet kao posledica infekcije, zaostalo tkivo koje može napraviti infekciju i zahteva ponovnu intervenciju, neuspešni abortus sa nastavkom trudnoće, mogućnost nastanka embolije i komplikacije vezane za primenu anestezije.

Treba imati u vidu da je prekid trudnoće „slepa“ metoda, i da zbog anatomije materice nekada nije moguće u potpunosti odstraniti plod i tkivo ploda.

Ukoliko je intervencija protekla uredno, oporavak je brz. Nakon boravka u bolnici, koji traje najčešće između jednog i dva sata, pacijentkinja se otpušta kući uz preporuku mirovanja. Sutradan, većina žena može nesmetano da se vrati svojim aktivnostima.

Pacijentkinje dobijaju savet i terapiju koju će primenjivati u periodu oporavka. U narednih nekoliko dana uobičajeno je blaže vaginalno krvarenje. Obavezna je ultrazvučna kontrola kod ginekologa kroz sedam dana.

U slučaju da se krvarenje poveća, praćeno bolom ili grčevima, uz ili bez povišene temperature, potrebno je javiti se hitno ginekologu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Ustavno pravo žene je da donosi odluke o svom telu i zdravlju, u ovom slučaju potomstvu, odnosno, da li želi da rodi dete ili ne. Abortus podrazumeva prekid vitalne trudnoće starosti do 10 nedelja kod pacijentkinja koje imaju više od 16 godina. Ukoliko se radi o trudnici mlađoj od 16 godina, neophodna je saglasnost roditelja/staratelja.

Važne napomene za pacijente

  • Intervencija se izvodi u opštoj ili lokalnoj anesteziji
  • Za intervenciju je neophodan ginekološki nalaz i ultrazvučni izveštaj, čime se utvrđuje tačna starost trudnoće
  • 6 sati od planirane intervencije ne unose se hrana i tečnosti
  • Intevencija najčešće traje oko 10 minuta
  • Oporavak u bolnici, ukoliko nema komplikacija, najčešće traje do 2 sata
  • Moguće su komplikacije, o čemu se treba informisati kod ginekologa.

Naš tim iskusnih stručnjaka