Snežana Šušnjar

Dr sci.med. Snežana Šušnjar

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista onkologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1988-1989 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Tivat
1989-1994 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Beograd
1994 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
2021- Konsultant lekar specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije, Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Beograd
2022- Konsultant lekar specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Onkologija: lečenje raka dojke primenom sistemske terapije (hemioterapija, hormonska terapija, terapija inovativnim lekovima)
Onkofertilitet: Zaštita fertiliteta i trudnoća posle lečenja raka, lečenje raka dojke u trudnoći

Članstva:

1989- Srpsko lekarsko društvo
1998- Evropsko udruženje medikalnih onkologa
2003- Međunarodna asocijacija za suportivnu terapiju u onkologiji
2006- Udruženje medikalnih onkologa Srbije
2010- Srpsko društvo za istraživanje raka
2021- Osnivač i član Asocijacije za suportivnu terapiju u onkologiji Srbije

Seminari i sertifikati:

2000-2007 Učesnik više seminara iz oblasti onkologije

Lekara možete pronaći u

Dijagnostički centar MediGroup Slavija

Lekari iz iste oblasti