Laparoskopska i otvorena operacija slepog creva – apendektomija

Klasična operacija crvuljka (slepog creva) u opštoj anesteziji.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Apendektomija predstavlja hitno hirurško uklanjanje inficiranog slepog creva (akutni apendiktis).

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Operativni zahvat laparoskopske apendektomije se obavlja u opštoj anesteziji, kroz nekoliko malih rezova od 5–10 mm u predelu pupka i donjoj polovini trbuha. Preseca se koža i potkožno tkivo, te se plasiraju portovi kroz koje se izvrši insuflacija CO2 gasa i kreira pneumoperitoneum. Uz korišćenje specijalno kreiranih laparoskopskih hirurških instrumenata prepariše se inficirano slepo crevo, ligiraju se krvni sudovi, te se podvezuje slepo crevo na bazi uz pomoć omče ili staplera, koje se potom odstranjuje uz pomoć specijalne kesice iz trbuha i upućuje na histopatološku analizu. U pojedinim slučajevima pucanja slepog creva, dodatno se vrši lavaža i ispiranje trbušne duplje i postavlja ciljana drenaža trbuha.

Operativni zahvat otvorene apendektomije se obavlja u opštoj anesteziji, kroz mali rez od 3–6 cm u donjoj desnoj strani trbuha. Preseca se koža i potkožno tkivo, te fascija mišića uz raslojavanje mišića i otvaranje trbušne duplje. Uz korišćenje hirurških instrumenata prepariše se inficirano slepo crevo, ligiraju se krvni sudovi te se podvezuje slepo crevo na bazi, odstranjuje se iz trbuha i šalje na histopatološku analizu. Dodatno se ojačava baza slepog creva i hirurška rana se zatvara po slojevima. U pojedinim slučajevima pucanja slepog creva, dodatno se vrši lavaža i ispiranje trbušne duplje i postavlja ciljana drenaža trbuha.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Pacijenti sa sumnjom na upalu slepog creva se ne zakazuju, već se hitno upućuju u Opštu bolnicu Medigroup, gde je organizovana služba opšte hirurgije 24 č /365 dana u godini. Pacijent se pregleda, radi se hitna obrada i u najkraćem roku operiše. Najčešći simptomi su bol u predelu sredine trbuha koji se spušta prema desnoj donjoj polovini trbuha. Postoji opasnost da ukoliko se pacijent ne javi lekaru u periodu 48–72 č dođe do perforacije slepog creva, te nastajanja ozbiljnog oboljenja – peritonitisa koje može ugroziti život.

Važne napomene za pacijente

Iaparoskopska apendektomija

Procedura zahteva hitnu preoperativnu pripremu: laboratorijske pretrage, internistički pregled, po potrebi ultrazvučni pregled abdomena.  Hospitalizacije je obavezna.

Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti da potpišete formular kojim dajete saglasnost za obavljanje procedure. Pažljivo pročitajte obrazac, te postavite pitanja ukoliko se jave neke nedoumice. Molimo Vas da obavestite svog lekara ukoliko je u drugom stanju, alergičan na neke lekove ili hranu, koje lekove uzima, da li ima problema sa premećajem koagulacije krvi i da li uzima lekove koji utiču na zgrušavanje krvi. Nakon procedure može se javiti bol u predelu operativne rane. Komplikacije su retke: krvarenje, infekcija rane, peritonitis u slučaju perforacije slepog creva koje zahteva duže lečenje i primenu antibiotika i drugih lekova, mogućnost ileusa (splet creva). Boravak u bolnici je do 24 sata , osim u slučaju perforacije kada je oporavak duži. Treba isplanirati da pacijenta nakon otpusta iz bolnice neko odveze kući, jer se ne preporučuje upravljanje motornim vozilom nakon procedure. Obavezno je mirovanje 10 dana i pošteda od fizičkih aktivnosti. Redovno previjanje se obavlja treći dan u hirurškoj ambulanti. Skidanje konaca se planira 7–10 dana od dana operacije, a definitivan histopatološki nalaz i kontrolni pregled ordinirajućeg hirurga za 7–15 dana. Oporavak kod laparoskopske apendektomije je brži, bol manji i boravak u bolnici kraći.

Otvorena apendektomija

Procedura zahteva hitnu preoperativnu pripremu: laboratorijske pretrage, internistički pregled, po potrebi ultrazvučni pregled abdomena. Hospitalizacija pacijenta je obavezna.

Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti da se potpiše formular kojim se daje saglasnost za obavljanje procedure. Potrebno je pažljivo pročitati obrazac, te postaviti pitanja ukoliko se jave neke nedoumice. Pacijent treba da obavesti svog lekara ukoliko je u drugom stanju, alergičan na neke lekove ili hranu, koje lekove uzima, da li ima problema sa poremećajem koagulacije krvi i da li uzima lekove koji utiču na zgrušavanje krvi. Nakon procedure može se javiti bol u predelu operativne rane. Komplikacije su retke: krvarenje, infekcija rane, peritonitis u slučaju perforacije slepog creva koje zahteva duže lečenje i primenu antibiotika i drugih lekova, mogućnost ileusa (splet creva). Boravak u bolnici je do 2 dana, osim u slučaju perforacije kada je oporavak duži. Treba isplanirati da pacijenta nakon otpusta iz bolnice neko  odveze kući, jer se ne preporučuje upravljanje motornim vozilom nakon procedure. Obavezno je mirovanje 10 dana i pošteda od fizičkih aktivnosti. Redovno previjanje se obavlja treći dan u hirurškoj ambulanti. Skidanje konaca se planira 7–10 dana od dana operacije, a definitivan histopatološki nalaz i kontrolni pregled ordinirajućeg hirurga za 7–15 dana.

Naš tim iskusnih stručnjaka