Marko Vujinović

Dr med. Marko Vujinović

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2019-2021 Lekar opšte medicine, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2021- Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti