Nikola Milekić

Prim. dr Nikola Milekić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1989-2021 Lekar specijalista opšte hirurgije, Urgentni centar, Beograd
2021- Lekar specijalista opšte hirurgije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Oblast rada:

Opšta hirurgija

Lekari iz iste oblasti