Pregled alergologa

Pregled specijaliste alergologa u cilju dijagnostike i lečenja alergijskih reakcija. Lekar obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled i dalja ispitivanja alergijskih reakcija na pojedine nutritivne, kontaktne i inhalacione alergene.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Specijalistički pregled alergologa se obavlja se ukoliko postoji sumnja na poremećaj imunskog odgovora.

Osnovna funkcija imunskog sistema je odbrana od različitih vrsta mikroorganizama. Imuni sistem kod čoveka može biti ćelijski i humoralni tipa.

Kada nastane suviše jak imunski odgovor koji može dovesti i do oštećenja tkiva, reč je o reakcijama preosetljivosti. Ovakve reakcije mogu biti uzrokovane antigenima iz spoljašnje sredine – alergenima (inhalatorni, nutritivni, venomi insekata i lekovi), ali i sopstvenim antigenima.

Kada nastane suviše slab imunski odgovor čiji je rezultat povećana sklonost ka infekcijama različite etiologije ili nastanku tumora, reč je o imunodeficijencijama.

Konačna dijagnoza alergije postavlja se na osnovu detaljno uzete anamneze, kliničke slike (tipični simptomi i znaci) i na osnovu dodatnih testova ćelijske i humoralne imunosti koje sprovodi alergolog u kontrolisanim uslovima.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste alergologije započinje razgovorom sa pacijentom od koga se uzimanju detaljne anamneze, saznaje detaljan tok simptoma i znakova zbog kojih se javlja i potencijalna uzročno-posledična veza sa provocirajućim faktorima (alergenima).

Najčešće pacijent nije u stanju da prepozna provocirajući faktor u svojoj okolini, što se objašnjava velikim brojem alergena u spoljašnjoj sredini, naročito kada su u pitanju sezonski inhalatorni alergeni kao što su grinje, zova, breza, ambrozija, trava.

Ukoliko pacijent poseduje medicinsku dokumentaciju od ranije, bilo bi dobro da je ponese i priloži na uvid alergologu, jer je to od posebnog značaja za postavljanje adekvatne dijagnoze.

Fizikalnim nalazom dolazi se do osnovnih vitalnih parametara: broja respiracije u minuti, arterijskog pritiska, pulsa, a on obuhvata i auskultatorni pregled srca i pluća, što je od posebnog značaja kod postavljanje sumnje na alergijsku astmu. Auskultacija srca i pluća vrši se stetoskopom laganim prislanjanjem na grudni koš i leđa.

Alergolog pregleda i kožu i vidljive sluznice zato što će mnogobrojne alergijske reakcije biti manifestovane i na koži u vidu osipa, urtikarije, crvenila ili svraba.

Nakon anamneze i fizikalnog pregleda alergolog može predložiti dopunske dijagnostičke metode u cilju postavljanja konačne dijagnoze i davanja adekvatne terapije.

Neki od dijagnostičkih alergoloških testova su:

 • Prick i intradermalni kožni testovi
 • Rinoprovokacioni i bronhoprovokacioni testovi za specifične alergene
 • Dozno-provokacioni test na lek ili nutritivni alergen na koji se sumnja
 • Određivanje apsolutnog broja eozinofila i ukupnih IgE u krvi metodama molekularne biologije
 • Merenje koncentracije specifičnih IgE antitela metodom Western-blot, Elisa ili nekom drugom metodom

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Simptomi zbog kojih se pacijenti najčešće javljaju alergologu su:

 • pojačana sekrecija ili zapušenje nosa, koji nisu u vezi sa pojavom prehlade ili gripoznog stanja
 • anamnestički podaci o postojanju atopijskog dermatitisa i astme koji su obično udruženi sa pojavom i alergijskog rinitisa
 • ponavljani napadi gušenja, kašalj, sviranje u grudima
 • crvenilo konjuktiva, svrab i peckanje očiju
 • promene na koži u vidu ekcema (crvenilo i svrab) ili u vidu urtikarije (bele promene u vidu ostrva)
 • prisustvo umora, smanjen apetit, razdražljivost
 • prisustvo gastrointestinalnih tegoba: dijareja, povraćanje
 • otok limfnih žlezda, bolovi u zglobovima, povišena temperatura, purpura, neki su od simptoma kod sumnje na alergijske vaskulitise
 • osip na licu, uvećane jetra i slezina, bolovi i otoci u zglobovima, upala pleure i perikarda (plućne i srčane opne) udruženo mogu ukazivati na sistemski eritematozni lupus izazvan alergijom na lekove

Otok jezika, grla, nizak pritisak, ubrzan srčani rad, ubrzano disanje, otežan govor, konfuzija i mogući gubitak svesti su manifestacije najteže forme alergijske reakcije preosetljivosti – anafilaktičkog šoka, koja može imati i smrtni ishod.

Važne napomene za pacijente

 • Za alergološki pregled nije neophodna posebna priprema
 • Pregled alergologa najčešće traje oko 30 minuta
 • Pregled je u potpunosti bezbolan
 • Nakon pregleda pacijent dobija pisani izveštaj o daljim dijagnostičkim procedurama i testovima, ukoliko su neophodni, ili terapiji
 • Terapija se uzima u skladu sa dogovorom sa specijalistom alergologije, a može biti antiinflamaciona i/ili imunosupresivna.

Naš tim iskusnih stručnjaka