Biljana Međo

Doc. dr sci.med. Biljana Međo

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista pulmologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2003 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
2003-2012 Lekar specijalista pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
2012-2019 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2019 Docent, Medicinski fakultet, Beograd
2022 Konsultant lekar specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Članstva:

2007- Član Evropskog respiratornog udruženja

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti pedijatrije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti