Pregled lekara specijaliste hirurgije, subspecijaliste onkologa predstavlja detaljan klinički pregled pacijenta radi ranog otkrivanja, dijagnostike, praćenja i lečenja benignih i malignih tumorskih promena hirurškim putem. 

Hirurzi onkolozi se najpre bave hirurgijom dojke, uklanjanjem svih kožnih maligniteta, sarkoma mekih tkiva i hirurgijom tumora štitaste žlezde. 

Pored pomenutog, hirurzi onkolozi rade i biopsije tumorskih promena i okolnih limfnih čvorova, kompletno uklanjanje okolnih limfnih žlezda zajedno sa ekscizijom tumora kada je potrebno, bimanuelni pregled dojke i pazušnih jama, a vrlo često i ultrazvuk dojke ili štitaste žlezde uz klinički pregled. 

Kada se zakzuje pregled kod hirurga onkologa

Na onkološki pregled pacijente može uputiti endokrinolog, ginekolog, radiolog nakon obavljenog ultrazvuka štitaste žlezde, UZ dojke ili mamografije, dermatolog nakon pregleda izmenjenog mladeža ili pregled možete zakazati samoinicijativno kod pojave sledećih simptoma i znakova bolesti:

- Dojka – ako ste napipali čvorić u dojci pri redovnim samopregledima, ako je čvorić tvrd, fiksiran u dubini dojke ili za kožu, ako ste primetili da se izmenio izgled/struktura kože dojke (zadebljala, ogrubela koža, izmenjene boje), ako su se bradavice izmenile (uvučena bradavica, pojava iscedka), ako primetite otvorenu ranu/ulceraciju na dojci, ako dojka postane bolna, uvećana, izmenjenog oblika

- Štitasta žlezda – ako ste primetili otok u prednjem delu vrata, otežano gutanje, bol pri gutanju, promuklost koja ne prolazi nakon par nedelja, svi simptomi hipotireoze ili hipertireoze

- Koža i meka tkiva – ako primetite promenu u izgledu, boji, veličini ili krvarenje postojećeg mladeža ili pojavu i nagli rast nove pigmentne promene na koži, naglo uvećanje potkožne promene/ kolekcije masnog tkiva u bilo kojoj regiji na koži

Kako izgleda onkološki pregled

Pregled specijaliste hirurgije – onkologa se sastoji iz nekoliko faza. 

Prva etapa pregleda je anamneza, uzimanje podataka o glavnim tegobama, detalji o lokalizaciji promene, pojavi i intezitetu bola, ako ima bola - kada se javlja (u miru ili na pritisak u dojci, pri gutanju kod problema sa štitastom žlezdom), prisustvo drugih tegoba i pojava (krvarenje mladeža/promene, iscedak iz dojke), lična anamneza – osnovne bolesti i operacije i porodična anamneza – prisustvo tumora kože ili dojke u familiji, s obzirom na izrazit nasledni karakter pojedinih tumora ove regije.

Potom sledi fizikalni pregled, koji počinje inspekcijom, gde lekar posmatra stav i opšte stanje pacijenta a potom i regiju tumorske promene (izgled, boju, ivice, nepravilnosti, krvarenje kožne promene ili veličinu i asimetriju dojki, izmenjenu boju i izgled/strukturu kože dojke, prisustvo crvenila, ulceracija na koži dojke, izmenjena/uvučena bradavica; otok u regiji štitaste žlezde), potom sledi palpacija, bimanuelni pregled dojke - traganje za čvrstom ograničenom promenom pod prstima, često fiksiranom za podlogu ili okolnu kožu, palpacija pazušnih limfnih čvorova, štitaste žlezde, limfnih žlezda na vratu, a kod potkožnih promena mekih tkiva pipanje promene, njene strukture/čvrstoće, pokretljivosti u odnosu na okolnu kožu.

Ukoliko ima potrebe hirurg onkolog će uputiti na dodatnu dijagnostiku, najčešće ultrazvuk ili mamografiju kod dojke, savetovati biopsiju promene, UZ ili skener regije vrata, radi potvrde dijagnoze i odluke o definitivnom načinu lečenja i izboru hirurške metode.

Važne napomene

- Pregled kod promena nastalih na dojci, koži ili regiji vrata/štitaste žlezde
- Biopsija i hirurško uklanjanje benignih i malignih tumorskoh promena
- Pregled ne zahteva posebnu pripremu
- Poneti sa sobom radiološku dokumentaciju (nalaz UZ, mamografije) ako je rađena dijagnostika
- Trajanje pregleda – oko 30 min

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija