Imunoterapija je vid lečenja, koji otklanja uzrok alergijskog reagovanja u organizmu. Davanjem malih doza alergena, postepeno se postiže tolerancija na alergen, i smanjuju simptomi alergije kod pacijenta.

Mesto pregleda