ORL pregled sa audiometrijom i timpanometrijom

Pregled specijaliste otorinolaringologa sa dijagnostičkim procedurama za utvrđivanje postojanja oštećenja sluha (audiometrija), „pritiska u srednjem uvu“ i akustičkog refleksa (timpanometrija).

Naš tim iskusnih stručnjaka