Julija Dinić

Prim. dr Julija Dinić

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1984-1986 Lekar opšte prakse, Medicinski centar, Majdanpek
1987-1991 Lekar na specijalizaciji iz otorinolaringologije, Klinički centar Srbije, Beograd
1991-1993 Lekar specijalista otorinolaringologije, Medicinski centar, Majdanpek
1995-2022 Lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2022 Lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Otorinolaringologija

Članstva:

1995- Srpsko lekarsko društvo

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti otorinolaringologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Voždovac

Lekari iz iste oblasti