Dijana Lojković

Dr med. Dijana Lojković

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2004-2007 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Doboj, Doboj
2007-2012 Lekar na specijalizaciji iz otorinolaringologije, JZU Bolnica Sveti apostol Luka, Doboj
2012-2017 Lekar specijalista otorinolaringologije, JZU Bolnica Sveti apostol Luka, Doboj
2017 Lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Članstva:

2017- Lekarska komora Srbije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti