Dr med. Svetlana Pejković

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

2003 godine završila Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
2006 godine Akademska specijalizacija iz oblasti Klinička anatomija Medicinski fakultet univerzitet u Beogradu
2016 godine položen specijalistički ispit iz oblasti Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom sa odličnom ocenom / KCS Klinika za ORL i MFH /

Radno iskustvo:

Obavezan lekarski staž u trajanju od godinu dana po završenom fakultetu
Od 2004 do 2005 godine volontirala na odeljenju hirurgije KBC Bežanijska Kosa
2005 do 2006 godine zaposlena u službi kućne nege i lečenja „Ozon“
od 2006-2007 godine zaposlena u hirurškoj ordinaciji“ Pionirski grad“
od 2007 godine zaposlena u DZ „Dr Ristić „kao lekar opšte prakse do završetka specijalizacije 2016 godine

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član lekarske komore Srbije
Član srpskog lekarskog društva

Lekari iz iste oblasti