Aleksandar Mihailović

Dr med. Aleksandar Mihailović

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2013-2019 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Dr Ristić MediGroup, Beograd
2015-2019 Lekar na specijalizaciji iz otoririnolaringologije, KBC Zemun, Beograd
2020- Lekar specijalista otorinolaringologije, Domovi zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Pregledi dece i odraslih
Ambulantne hirurške intervencije
Audiometrija, lalorimetrija, timpanometrija

Članstva:

Član lekarske komore Srbije
Član srpskog lekarskog društva

Seminari i sertifikati:

Kurs Prve pomoći u stanjima neposredne životne ugroženosti uz primenu spoljašnjeg automatskog defibrilatora
BLS
ALS

Stručni tekstovi i reference:

Više autorskih i koautorskih radova iz oblasti hirurgije i ginekologije

Lekari iz iste oblasti