Stomatološka totalna proteza se izrađuje u slučaju kada su pacijenti iz nekog razloga ostali bez svih zuba.

Izrada totalne proteze za zube

Pre protetske intervencije potrebno sprovesti konzervativnu pripremu koja podrazumeva saniranje zapaljenskih promena tkiva. Zatim i hiruršku pripremu, ukoliko postoje zaostali korenovi zuba, uklanjanje oštrih koštanih ivica, ili neki drugi zahvati na mekom tkivu.

Sama intervencija je apsolutno bezbolna. Najpre se pristupa uzimanju preliminarnog otiska, posebnim metalnim ili plastičnim "kašikama" i otisnim materijalima. Ova faza ume da bude neprijatna u smislu da izaziva gađenje pacijenta, tj. izaziva nagon na povraćenje. 

Nakon toga se izrađuje tzv. individuaolna kašika, koju je potrebno adaptirati i pomoću nje uzeti definitivni otisak. Potrebno je malo više vremena i aktivno učestvovanje pacijenta, u smislu pokretanja muskulature, izgovaranju pojedinih glasova, itd. Ova faza je jako važna jer u najvećoj meri određuje retenciju i stabilnost buduće proteze. 

Nakon toga se određuju međuvilični odnosi. Potom sledi proba modela proteze i postave zuba, i na kraju predaja i adaptacija gotovih proteza. 

Prva kontrola je obavezno za 24 h.

Može se desiti da se ne postigtne adekvatna stabilnost izrađene proteze, zbog nekih anatomskih smetnji. U nekim slučajevima je potrebno da se totalna proteza ojača metalom, kako bi se izbeglo eventualno lomljenje proteze. Ojačanje se savetuje kod pacijenata koji imaju naviku stezanja vilica, škrgutanja zuba, ili boluju od epilepsije.

Kada se izrađuju totalne stomatološke proteze

Za slučaj da je pacijent izgubio sve zube, potrebna je protetska sanacija takvog stanja. Jedno od rešenja za ovo stanje (stanje totalne bezubosti) je izrada totalnih proteza. 

Totalnim protezama se nadoknađuju izgubljeni zubi i delovi alveolarnog grebena (deo vilične kosti u kojem se nalaze zubi). Anamnestički pacijenti navode različite uzroke gubitka zuba, nekada to mogu biti ne lečene gangrene, neadekvatna endodontska lečenja, a najčešći uzrok bude parodontopatija.

U slučaju da pacijent ima stare totalne proteze, koje su više puta krpljene, koje tokom vremena gube funkciju, savetuje se poseta stomatologu i izrada protetskog rada.

Važne napomene za pacijente

- Ova intervencija je višeseansna, zahteva više poseta stomatologu. Zahteva odprilike 3-4 posete, koje uglavnom traju od 30 do 60 min, u zavisnosti koja faza izrade je u pitanju.

- Pacijentima koji već imaju zubne proteze se savetuje da 12 h pre intervencije ne nose svoje stare proteze, kako bi se tkiva ležišta opustila. 

- Jako je važno napomenuti da se totalne stomatološke proteze održavaju ujutru i uveče, izvade se iz usta, operu, a postoje i posebne tečnosi u koje se mogu i potopiti (radi definfekcije), usta se ispiraju različitim dezinficijensima, tako da bez obzira što pacijent nema ni jedan zub, itekako je važno da oralna  higijena bude dobra. 

- Rok upotreebe totalnih proteza je oko 10 godina.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi29000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta stomatologija i dijagnostika

Stomatološke intervencije