Barijatrijska hirurgija

Terapijski principi kod pacijenata sa prekomernom telesnom težinom podrazumevaju konzervativni i hiruški tretman. Prva etapa u lečenju patološke gojaznosti je konzervativni tretman koji podrazumeva različite oblike nutricionističkih tretmana-dijeta uz povećanje obima fizičke aktivnosti.

Ukoliko ovi tretmani nisu efikasni i ukoliko se kod pacijenata dijagnostikuje bilo koji oblik hroničnog oboljenja (dijabetes, hipertenzija, poremećaj u funkcionisanju jajnika, štitne žlezde, teškoće sa lokomotornim sistemom) kod pacijenata je indikovano hiruško lečenje gojaznosti.Postoje četiri osnovna tipa hiruških procedura koje se primenjuju kod ekstremno gojaznih pacijenata:

  • plasiranje želudačnog prstena
  • gastrični bypass
  • duodenalni switch
  • sleeve resekcija želudca

Izbor hiruške procedure zavisi od indeksa telesne mase (BMI), pacijentovog opšteg stanja, godina starosti.

Svaka od ovih procedura zahteva adekvatnu preoperativnu pripremu koja podrazumeva dijetu u trajanju od 30 dana, kardiološki pregled, EHO stres test, spirometriju, pregled psihijatra i endokrinologa. Nakon završenih pregleda hiruško-anesteziološki konzilijum donosi odluku o vrsti hiruškog zahvata.

Prvi rezultati nakon hiruškog tretmana vidljivi su nakon 6 meseci i odnose se na gubitak telesne težine od oko 30% od početnih vrednosti kao i normalizovanje vrednosti šećera u krvi i krvnog pritiska, stabilizaciju metaboličkih funkcija. Nakon godinu dana od hiruške intervencije prosečan gubitak telesne težine je 50% od početnih vrednosti.

 

Savremena oprema, renomirani lekari

Opšta bolnica MediGroup poseduje 4 operacione sale, vrhunsku medicinsku opremu i tim renomiranih stručnjaka sa velikim iskustvom. Tim predvodi dr Borivoje Karadžić, specijalista opšte hirurgije, načelnik Odeljenja hirurgije i jedan od osnivača centra za Barijatrisku hirurgiju Republike Srbije.