Psihijatrijski pregledi

Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem mehanizama, porekla i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja. Psihijatrija se bavi, osim lečenja, i prevencijom duševnih bolesti, kao i rehabilitacijom obolelih.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka