Nazad

Dr Aleksić Aleksandra

SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

1993. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1994. godine obavila obavezan lekarski sta? u Klini?kom Centru Srbije
1996.- 2000. godine specijalizacija dermatovenerologije u Klinici za ko?ne i polne bolesti VMA
2000. godine stekla zvanje specijaliste dermatovenerologije u Klinici za ko?ne i polne bolesti VMA

Radno Iskustvo:

1996 - 2010 - VMA, Beograd
2000 - 2010 - Klinika i Kabinet za kožne i polne bolesti VMA
2010 - DZ Dr Ristić

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Srpskog lekarskog društva
kontinuirana medicinska edukacija - aktivno i pasivno učešće na skupovima i Kongresima dermatovenerologa u zemlji i inostranstvu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje