Nazad

Dr Radovan Kuburović

SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

2006 - Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu
2015 - Specijalistički ispit iz urologije na Klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije

Radno Iskustvo:

2007 - 2008 Volonter na anesteziji za reanimaciju na Instituta za kardiovaskularne bolesti
2008 - 2015 Zaposlen na poziciji lekara opšte prakse DZ Dr Ristić u ambulanti, na terenu, sanitetske pratnje i obezbeđenja sportskih događaja
2009 - 2010 Centar za transplantaciju bubrega Klinike za Urologiju KCS - asistiranje u programu preoperativne pripreme za transplanataciju bubrega
2010 - 2014 Odeljenje intezivne nege Klinike za Urologiju KCS - menadžment uroloških pacijenata u jedinici intezivne nege i postoperativnog oporavka
2015 - Zaposlen na poziciji lekara specijaliste urologije u Domu zdravlja Dr Ristić

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Srpskog Urološkog Društva SUD/SUS
Član Odbora za sekudarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi Lekarske komore Srbije.
Član Udruženja Urologa Srbije UUS/UAS
Student demonstrator na Institutu za Anatomiju Medicinskog fakulteta

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje