Nazad

Dr Biserka Lukić-Klašnja

SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Rođena u republici Hrvatskoj 01.01.1955. u Buniću opština Korenica, udata, majka dvoje odrasle dece. Osnovnu i srednju školu završila u Korenici.

Fakultet i specijalizaciju u Zagrebu (septembar 1973 - februar 1979).
Doktor medicine Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Republika Hrvatska, (7/I stepen).

Septembar 1983 - Juni 1986
Specijalista medicine rada, Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Republika Hrvatska, (7/II).

Lične veštine i kompetencije
1) Završen semestralni kurs iz akupunkture i moksibustije u organizaciji Zbora liječnika Hrvatske (Zagreb 1985)
2) Završena Jugoslovenska škola ultrazvuka iz ultrazvučne dijagnostike abdomena i endokrinologija (2001) u organizaciji Udruţenja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije

- Škola ultrazvuka Tomas Jefferson Medicinski fakultet u Beogradu (2013)
- Škola ultrazvuka u organizaciji Udruženje za medicinski imidžing (2015)

3) Završena škola kvantne medicine u organizaciji Srpskog lekarskog društva i Udruženja za kvantnu medicinu (Beograd 2008)
4) Posedujem licencu za držanje obuke iz prve pomoći
5) Posedujem licence za procenu rizika na radnom mestu
6) Posedujem licencu lekarske komore

Maternji jezik Srpski

Radno Iskustvo:

Februar 1979 - Septembar 1991
Lekar opšte prakse, specijalista medicine rada, Šef službe medicine rada, Titova Korenica, Republika Hrvatska.

Februar 1992 - April 1995
Savetnik direktora u Sektoru za farmaciju i medicinske proizvode, Generalexport-Genex, Beograd

Maj 1995 - Maj 1998
Šef ambulante Sefkerin, Dom zdravlja Opovo, Opovo

Maj 1998 - Jun 2000
Specijalista medicine rada u Službi medicine rada, Medicinski centar Pančevo

Jun 2000 - Oktobar 2015
Načelnik Službe medicine rada (2001-2007 i 2010-2015), specijalista medicine rada, izabrani lekar, Dom zdravlja Rakovica, Beograd

Oktobar 2004 - oktobar 2014
Lekar integrativne medicine, Kvant medic-interisička ordinacija dr Nadica MrĎa, Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Autor i koautor 12 radova iz oblasti zdravstvene zaštite radnika i profesionalnih oboljenja u periodu objavljenih na Kongresima Medicine rada i stručnim časopisima. (2001 -2015g)
- Član tima za izradu Akta o procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini u narodnoj banci Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca (2013-2014) i KBC " Dr Dragiša Mišović (2015)
- Konsultant časopisa "Doktor u kući" (2005-2006)
- Nastupala u više TV i radio emisija na temu prevencije zdravlja

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje