Nazad

Mr Olga Osipov

SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Rođena 1963. g u Užicu. 
1987 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 
1993 - Završila specijalizaciju na Institutu za dermatovenerologiju KC Srbije, Beograd
2013 - Odbranila master rad iz oblasti zdravstvenog menadžmenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radno Iskustvo:

1988 - 2014 - Zaposlena u Opštoj bolnici Užice kao klinički lekar, potom specijalista dermatovenerolog
2004 - 2011 - Direktorka Opšte bolnice Užice
2014 - Menadžer za razvoj i specijalista dermatovenerolog u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Beogradu
2015 - Zaposlena u Medigroup Dom zdravlja Bulevar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Usavršavala se na više stručnih seminara i kurseva iz oblasti dermatovenerologije i zdravstvenog menadžmenta, u zemlji i inostranstvu. 
Stalni učesnik domaćih i međunarodnih kongresa iz domena dermatovenerologije.
Objavila više stručnih radova u časopima, zbornicima domaćih kongresa, radova štampanih kao abstrakt u zbornicima sa domaćih i stranih stručnih skupova.
Koautor brošure o reproduktivnom zdravlju mladih Bez tabua, donirane od strane IRD /USAID (2004)
Članica predsedništva Sekcije dermatovenerologa Srpskog lekarskog društva od 1994. do 2002. 
Članica Izvršnog odbora Udruženja za lečenje rana 2007. do 2010. 
Članica Izvršnog odbora Udruženja dermatovenerologa Srbije. od 2007. do 2015.
Članica Redakcijskog odbora lista Glasnik, Lekarske komore Srbije od 2012 do 2015.
Član Nacionalnog tima za kampanju Euromelanoma dan, od 2015. 
Tečno govori engleski jezik

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje