Nazad

Milica Petrović

PSIHOLOG

Obrazovanje:

1992. - Završen Filozofski fakultet, odsek psihologija
1999. - Završena edukacija za reedukatora psihomotorike
2015. - Završena edukacija za neuropsihološku dijagnostiku
Edukant završne godine REBT psihoterapije.

Radno Iskustvo:

1992 - 1996 - Centar za prodični smeštaj dece bez roditeljskog staranje u Miloševcu
1996 - 2006 - Dom zdravlja u V.Plani
2006 - 2007 - O.Š. " Nadežda Petrović" u V.Plani
2008 - Dom zdravlja " Dr Ristić"

Autor više projekata pri CK Srbije za rad sa decom sa posebnim potrebama, rad sa adolescentima i na prevenciji i zaštiti zdravlja mladih.
Član tima za prevenciju bolesti zavisnosti i maloletničke delikvencije.
Član uredničkog tima podlistka časopisa lokalnog karaktera

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Savetodavni i psihoterapijski rad sa decom svih uzrasta, porodicom, partnerima.
Psihološka i neuropsihološka dijagnostika.
Reedukacija psihomotorike i stimulacija usporenog psihofizičkog razvoja kod dece.
Pregledi u okviru medicine rada i za potrebe ostvarivanja prava na različitim komisijama (zaposlenje osoba sa invaliditetom, invalidska, tuđa nega i pomoć)

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje