Nazad

Dr Aleksandar Stamenković

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Stamenković Aleksandar rodjen u Beogradu, gde je obavio školovanje i završio specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije.

Radno Iskustvo:

Od 1979 do 2014 zaposlen u Kliničkoj bolnici grada Beograda gde 17 godina bio načelnik centra za ortopediju i traumatologiju.
Bavi se aloplastičnim operacijama kuka i kolena, hirurgijom stopala...
U traumatologiji saniranje povreda lokomotornog sistema operativnim i konzervativnim putem.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor mnogobrojnih radova objavljenim na kongresima ortopeda i u stručnoj literaturi.
Mentor Medicinskog fakulteta u Beogradu za specijalizante hirurških grana i fizijatrije od 1992.
Član udruženja za aloplasticnu hirurgiju kuka i kolena.
Član srpskog udruženja za rame i lakat.
Član SOTA srpske ortopedskotraumatoloske asocijacije.
Član medjunarodnih asocijacija SICOT i EFORT.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje