Promotivna cena pregleda lekara opšte prakse

Pregledom lekara opšte prakse definiše se opšte stanje pacijenta, na osnovu dobijenih podataka od strane pacijenta – anamneza, fizičkim pregledom i analizom medicinske dokumentacije urađenih medicinskih procedura. Pregled može biti i preventivnog karaktera.
Promotivna cena pregleda lekara opšte prakse: 2.800 dinara (redovna cena 3.200 dinara). Promotivni period važi do 28. februara 2024. godine.

 

Kada se zakazuje pregled lekara opšte prakse

Svaka zdravstvena tegoba pacijenta treba da dovede na pregled kod lekara opšte medicine, koji će proceniti plan lečenja, preporučiti terapiju i prema potrebi uputiti ga na dodatnu dijagnostiku ili kod drugih lekara specijalista.

 

Šta podrazumeva pregled lekara opšte medicine

Pregled lekara opšte medicine (za pacijenate starije od 18 godina) započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji. Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte medicine vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke pacijenta. EKG se radi prema indikaciji, na za to predviđenom aparatu. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve pobrojane procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte prakse daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Promotivna cena kontrolnog pregleda lekara opšte prakse: 1.800 dinara (redovna cena 2.800 dinara). Promotivna cena kontrolnog pregleda važi do 7 dana nakon prvog pregleda opšte prakse. Promotivni period važi do 28. februara 2024. godine.