Dermatovenerološki pregledi

Dermatovenerologija je specijalnost koja se bavi postavljanjem dijagnoze, lečenjem i prevencijom bolesti povezanih sa noktima, kosom i kožom, kao i polno prenosivim bolestima. Dermatovenerolozi imaju važnu ulogu u edukaciji pacijenata o pravilnoj nezi kože, zaštiti od sunca i bezbednim seksualnim praksama kako bi se sprečilo širenje kožnih i polno penosivih infekcija.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka