Medicina rada

Medicina rada je grana medicine kojoj je cilj da zaštiti i poboljša zdravlje radnika, sprečavanjem i kontrolom profesionalnih bolesti i povreda na radu, kao i da unapredi zaštitu na radu. Služba medicine rada uključuje se u prethodne i periodične preglede radnika koji su na radnim mestima sa povećanim rizikom, lekarska uverenja za zapošljavanje, upravljanje motornim vozilom amaterskih i profesionalnih kategorija, lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja, profesionalna orijentacija i selekcija.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka