Opšta medicina

Specijalista opšte medicine ostvaruje holistički sveobuhvatni pristup prema svakom pacijentu sagledavajući telesne, psihičke i socijalne aspekte bolesti. Specijalista opšte medicine svoj rad usmerava na preventivni (sistematski) pregled, sprečavanje, lečenje i suzbijanje akutnih bolesti i stanja, sprečavanje, lečenje hroničnih nezaraznih bolesti, zdravstveno-vaspitnu delatnost usmerenu ka suzbijanju štetnih navika, promociji zdravih stilova života, praćenje higijensko-epidemiološke situacije, vakcinaciju u skladu sa protokolom kao i koordinaciju sa drugim specijalistima i efikasno vođenje kroz sistem sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka