Anestezija sa reanimatologijom

Odeljenje anestezije i intenzivne nege pruža usluge iz oblasti anestezije i intenzivnog lečenja. Godišnje ova služba obavi preko 2000 anestezija za različite hiruške i dijagnostičke procedure.

Rad anesteziologa u OBMG odnosi se na rad u operacionim salama, porođajnim salama, jedinici intenzivne nege, endoskopskoj sali, angio sali, koronarnoj jedinici kao i pružanju konsultantskih usluga na svim bolničkim odeljenjima. Anesteziolozi aktivno učestvuju u preoperativnoj pripremi pacijenata za različite vrste hiruških procedura kao i u neposrednom postoperativnom toku. Svaki pacijent koji se priprema za elektivni odnosno planirani hiruški zahvat zahteva adekvatnu anesteziološku pripremu koja obuhvata osnovne laboratorijske analize, internistički pregled, radiografiju srca i pluća kao i niz drugih specifičnih postupaka koji su indikovani od strane anesteziologa.

Operacioni blok OBMG sastoji se od 3 hiruške sale u kojima se rade najsloženiji operativni zahvati iz oblasti abdominalne,grudne hirurgije,neuro i spinalne hirurgije, ginekologije, ortopedije, urologije, ORL i maksilofacijalne hirurgije,vaskularne i dečije hirurgije. Akušerska sala je izdvojena i namenjena je isključivo za carske rezove.

Bolnica raspolaže i salom za jednodnevnu hirurgiju kao i endoskopskom salom u kojoj je obavljaju sve vrste endoskopskih procedura u analgosedaciji. Operacioni blok opremljen je najsavremenijom anesteziološkom opremom koja omogućava kvalitetan i bezbedan rad u skladu sa svetskim standardima.

Stručni tim anesteziologa osposobljen je za izvođenje svih anestezioloških tehnika uključujući opštu anesteziju, regionalne anesteziloške tehnike (spinalni i epiduralni blok), blokove perifernih nerava, analgosedacije.

Jedinica intenzivne nege namenjena je potrebama lečenja kritično obolelih pacijenata uz sprovođenje svih invazivnih dijagnostičkih postupaka, kompletnog monitoringa kao i uz pružanje respiratorne, kardiocirkulatorne, nutritivne i imunološke potpore. Posedujemo opremu za sve vrste dijaliznih postupaka (ultrafiltracija, hemofiltracija, hemodijaliza, hemodijalifiltracija) kao i postupke terapijske izmene plazme.

Jedinica se sastoji od dve odvojene celine-septičnog i aseptičnog dela. Rad u jedinici intenzivne nege je multidisciplinaran i podrazumeva učešće lekara različitih specijalnosti u lečenju kritično obolelih pacijenata.

Anesteziološki tim je na raspolaganju bonici 24h / 365 dana u godini.