Hirurgija

Hirurgija

Odeljenje opšte hirurgije MediGroup čini osam centara – grudna, digestivna, barijatrijska, vaskularna, spinalna, ORL, ortopedska i urološka hirurgija. Uz hiruško odeljenje pacijentima na raspolaganju su i usluge poluintenzivne i intenzivne nege, kao i dva jednokrevetna i četiri dvokrevetna apartmana.