Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice i iz cervikalnog kanala, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom. Uzorci dobijenog tkiva se šalju na patohistološku analizu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi40000 RSD

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije