Biopsija grlića materice (sa ili bez kiretaže cervikalnog kanala) je invazivna dijagnostičko-terapijska metoda, kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice i iz cervikalnog kanala. Uzorci dobijenog tkiva se šalju na patohistološku analizu.

Biopsija grlića materice daje uvid u tip promene na grliću materice, kao i način budućeg lečenja.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja biopsija grlića materice

Nakon kolposkopije i nalaza PAPA testa, ako se kod pacijentkinje utvrdi neka promena koja je sumnjiva, radi se biopsija grlića materice.

Biopsija grlića materice se radi da bi se stekao uvid u tip promene, kao i način budućeg lečenja. Na osnovu uzorka biopsije sa grlića i ulaza u matericu (cerviks) utvrđuje se o kojoj promeni je reč, te time se može završiti lečenje ukoliko se radi o benignom izraštaju (polip) ili nastaviti dalja dijagnostika i lečenje.

Kako se obavlja biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice se može vršiti u lokalnoj ili opštoj intravenskoj kratkotrajnoj anesteziji, u strogo sterilnim ambulantno-bolničkim uslovima.

Sama procedura podrazumeva upotrebu više instrumenata, kao što su spekulum, specifična klešta, specifične kirete, dilatatori i drugo. Uzorak se šalje na patohistološki pregled.

Ukoliko se biopsija radi u opštoj anesteziji, neophodno je da se pre izvođenja iste obavi anesteziološki pregled uz prateću dokumentaciju, laboratorijske nalaze i drugo. Pre anestezije nije dozvoljeno jesti, piti i pušiti najmanje 6 sati.

Ukoliko se zbog alergija na anestetike ili drugih razloga, intervencija vrši u lokalnoj anesteziji, onda se anestetik ubrizgava u lokalno tkivo grlića. Predhodno se izvrši dezinfekcija polja, obezbedi sterilno polje i pristupi se intervenciji. Specifičnim kleštima se skine promena, a kiretama malog promera skida površinski sloj unutrašnjosti kanala grlića (cerviks).

Intervencija traje kratko, do 15 -20 minuta. Nekad je potrebno primenti upotrebu kauterizacije ili šivenje u cilju zaustavljanja lokalnog krvarenja. Pacijentkinja se nakon oporavka u trajanju od sat, dva otpušta kući.

Nakon intervencije pacijentkinja može imati neprijatnost u vidu grčeva ili blagog bola u predelu grlića. Takođe, može imati i blago vaginalno krvarenje koje može potrajati i do 3 dana.

Važne napomene za pacijente

– Procedura traje do 20 minuta.
– Izvodi se u sterilnim ambulantno-bolničkim uslovima, u lokalnoj ili opštoj intravenskoj kratkotrajnoj anesteziji.
– Nakon procedure oporavak traje sat, dva, a zatim se pacijentkinja otpušta kući.
– Kod ove metode postoji rizik od razvoja infekcije, krvarenja. Uz adekvatnu terapiju i savet lekara rizici se smanjuju na minimum, a samim tim, sprečava pojava komplikacije.
- Ukoliko nakon intervencije dobijete temperaturu, bol, krvarenje većeg intenziteta neodložno se javite ginekologu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi50000 RSD

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije