Sandra Radović

Dr med. Sandra Radović

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, KBC Zvezdara, Beograd
2006-2010 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2010-2023 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Preventivni pregledi u ginekologiji
Praćenje trudnoće
Male intervencije u lokalnoj anesteziji
Savetovalište za trudnice, porodilje i kontracepciju

Seminari i sertifikati:

2005 Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine i vulve i kolposkopiju
2005 Nacionalna škola ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu
2006 Internacionalna škola ultrazvuka Ian Donald
Domaći i inostrani kongresi

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti