Hirurški zahvat koji otvara trbuh se zove laparotomija. Eksplorativna laparotomija se vrši dok ste u opštoj anesteziji. Hirurg pravi rez u stomaku i vrši vizuelnu i manuelnu eksploraciju trbušne duplje i trbušnih organa. Veličina i lokacija hirurškog reza zavisi od specifičnog zdravstvenog problema. Tokom postupka se može izvršiti dalja operacija ili uzeti biopsija tkiva.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi110000 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija