Kardiolog koji se bavi ugradnjom privremenih i trajnih vodiča srčanog ritma (pejsmejkera i defibrilatora) radi periodično i elektronsku kontrola rada tih ugrađenih aparata. Elektronska kontrola rada pejsmejkera se izvodi uz pomoć aparata za kontrolu rada PM/ICD koji se naziva programator.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja elektronska kontrola pejsmejkera

Simptomi koji ukazuju da potrebno uraditi vanrednu elektronsku kontrolu rada PM/ICD su: pojava vrtoglavica, omaglica, gibitka sveti, isporuka visoko voltažnog šoka kod ugrađenog ICD, kratak dah, zamaranje, oticanje nogu i nadutost stomaka, pojava lupanja srca, kao i napravilnog rada srca.

Redovne elektronske kontrole rada pejsmejkera trebalo bi raditi u skladu sa preporukom lekara koji kontroliše rad PM/ICD.

Procedura se obavlja u kardiološkoj ambulanti i u njemu učestvuje medicinski tehničar/sestra i lekar specijalista interne medicine kardiolog.

Elektronska kontrola rada pejsmejkera/ICD obuhvata

– anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama, naročito u smislu postojanja vrtoglavica i omaglica, gubitaka svesti, lupanja srca, nepravilnog rada srca, takozvanog aktiviranja defibrilatora (ICD). Nakon svake aktivacije ICD, pacijent bi trebalo da dođe na elektronsku kontrolu rada ICD.

– uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)

– fizikalni pregled, inspekciju, i palpaciju lože gde je ugrađen pejsmejker ili ICD. Naročito se posmatra da li je prisutan otok, crvenilo ili napetost kože na mestu gde je ranije ugrađen stalni pejsmejker ili ICD.

– savet i preporuku za narednu kontrolu i na šta bi trebalo obratiti pažnju. Pored toga, može se dati predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučni pregled srca, rentgensko snimanje srca i pluća da bi se proverila pozicija elektrode trajnog pejsmejkera ili ICD).

Elektronska kontrola rada pejsmejkera se izvodi uz pomoć aparata za kontrolu rada PM/ICD koji se naziva programator. Svaki proizvođač PM/ICD ima svoj programator i njime se isključivo mogu kontrolisati PM/ICD samo tog proizvođača.

Zbog toga je potrebno da bolesnik na elektronsku kontrolu rada pejsmejkera ponese i karticu od PM/ICD na kojoj piše naziv firme koja je napravila aparat, vreme i mesto ugradnje, kao ime lekara koji je ugradio PM/ICD i naziv ustanove gde je obavljena intervencija.

Prilikom elektronske kontrole prati se stanje baterije i njena potrošenost, otpor elektrode koji može da ukaže na njenu disfunkciju (prelom i dislokaciju elektrode), određuje se visina napona koja je potrebna da bi se električni impuls proveo i podražio srčani mišić (takozvani prag podražaja), podešava se frekvenca rada PM u miru i tokom fizičke aktivnosti (minimalna i maksimalna brzina sttimulacije srca), ispituje se kako se vrši prepoznavanje srčane aktivnosti u komori i/ili pretkomori (zavisno od toga da li je PM jednokomorski i dvokomorski) i pogleda se istorija rada PM između poslednje dve kontrole. Pregled se završava podešavanjem svih parametara elektrostimulacije u skladu sa potrebama, navikama pacijenta, njegovim godinama i funkcionalnim kapacitetom.

Kod elektronske kontrole ICD koji je specijalna vrsta PM kontroliše se, osim ranije navedenih parametara elektrostimulacije, otpor visokovoltažne elektrode za isporuku terapije (električnog šoka), a na programatoru se mogu videti epizode kada je došlo do isporuke terapije, da li je pravilno prepoznat poremećaj ritma i da li je adekvatna terapija isporučena i kako je rešen poremećaj ritma koji se javio u periodu između dve kontrole.

Važne napomene za pacijente

– Potrebno da pacijent na elektronsku kontrolu rada pejsmejkera ponese karticu od PM/ICD.
– Procedura traje 20 do 30 minuta, po potrebi i duže.
– Ne postoji posebna priprema.
– Procedura je potpuno bezbolana.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi17000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija