Ugradnja jednokomorskog/dvokomorskog ICD je hiruška procedura, koja se obavlja u lokalnoj anesteziji, u bolničkim uslovima, u sali za kateterizaciju pod kontrolom rendgena. ICD je skraćenica koja znači implantabilni kardioverter defiibrilator i označava posebnu vrstu pejsmejkera, koja pored osnovne funkcije PM ima mogućnost prepoznavanja i isporuke terapije, u slučaju pojave po život opasnih komorskih poremećaja ritma, kao što su komorska tahikardija i komorska fibrilacija.

U ovoj proceduri učestvuju dva kardiologa, medicinski tehničar/sestra, instrumentar, rendgen tehičar i dva kardiologa.

Kada se ugrađuje kardioverter defibrilator

Komorska tahikardija i komorska fibrilacija su takozvani maligni porećaji srčanog ritma, koji vrlo brzo dovode do gubitka svesti i ukoliko se ne isporuči odgovarajuća terapija unutar 30 sekundi od nastanka istih, nakon 5 do 10 minuta dovode do smrtnog ishoda.

ICD je skraćenica koja znači implantabilni kardioverter defiibrilator i označava posebnu vrstu pejsmejkera koja pored osnovne funkcije pejsmejkera ima mogućnost prepoznavanja i isporuke terapije, u slučaju pojave po život opasnih komorskih poremećaja ritma kao što su komorska tahikardija i komorska fibrilacija.

ICD se ugrađuje osobama koje imaju oslabljenu pumpnu finkciju srca, takozvanu srčanu slabost (bilo kog uzroka) i skloni su malignim poremećajima srčanog ritma. Ugrađuje se i osobama koji su prethodno imali epizodu pojave komorske tahikardije/fibrilacije, koju su preživeli zahvaljući spoljašnjoj defibrilaciji.

Zadatak ICD je da spreči nastanak iznenadne srčane smrti kod pacijenata koji su inače skloni tome.

Kako izgleda intervencija

Najpre se temeljno opere operativno polje i zaštiti odgovarajućim sterilnim kompresama. Nakon toga se daje lokalna infiltraciona anestezija i načini rez dužine 4-5 cm, paralelno sa desnom ključnom kosti.

Nakon toga se napravi džep sa smeštaj ICD i uradi se kontrola krvarenja. Potom se pronađe vena cefalika ili ukoliko to nije moguće (ili je nedovoljnog kalibra za smeštaj electrode), vrši se punkcija vene subklavije. Pomoću posebnog uvodnika uvodi se elektroda u venu subklaviju, potom u gornju šuplju venu, desnu pretkomoru i smešta se u vrh desne komore.

Pod kontrolom rendgena se stabilno fiksira u desnoj komori i provere se parametri električne stimulacije pomoću programatora za ugradnju PM/ICD.

U slučaju da su ti parametri odgovarajući fiksira se elektroda na ulasku u krvni sud i sama elektroda se spoji sa generetorom (baterijom) ICD koji se potom smešta u ranije napravljeni džep.

Ukoliko se radi o dvokomorskom ICD druga elektroda se uvodi u desnu pretkomoru gde se fiksira i provere elektronski parametri elektrostimulacije. Ako su ti parametri dobri spoje se obe elektrode sa ICD i isti se smesti u ranije napravljeni džep.

Operativna rana se ušije po slojevima stavi adekvatna gaza za pokrivanje operativne rane i zaštiti flasterom.

ICD se može nakon toga programiti za isporuku različitih vrsta terapija za rešavanje komorskih poremećaja ritma, kao i klasične pejsmejker terapije.

Nakon ugradnje se popuni kartica ICD sa imenom i prezimenom pacijenta, razlogom za ugradnju, datumom ugradnje, tipom i proizvođačem ICD, imenom doktora koji je obavio uugradnju i nazivom ustanove gde je ugradnja obavljena. To je praktično lična karta ICD.

Sutradan se pacijent previje, prekontroliše se izgled operativne rane, proveri da nema hematoma I bolesnik se može otpustiti svojoj kući.

Nakon deset dana se skidaju konci.

Prva elektronska kontrola rada ICD se obično zakazuje nakon mesec dana od ugradnje istog.

Važne napomene za pacijente

– Pacijent bi trebalo da bude adekvatno pripremljen, da ne uzima nivakav obrok 4-5 sati pre intervencije i da mu predeo ispod desne ključne kosti bude obrijan.
– Ugradnja jednokomorskog/dvokomorskog ICD traje obično od 60-90 minuta.
– Obavlja se u bolničkim uslovima u sali za kateterizaciju, u lokalnoj anesteziji.
– Bolesnik je svo vreme svestan.
– Pacijent u početku oseća ubod od davanja infiltracione anestezije, takodje može osećati lagani bol prilikom punkcije subklavije, ali u daljem toku intervencije ne bi trebalo da oseća nikakav bol.
– Oporavak traje jedan dan, posle čega se pacijent otpušta kući.

Mesto pregleda