Postavljanje 24h holtera EKG

Neinvazivno snimanje električne aktivnosti srca kroz kožu grudnog koša pomoću standardizovanih elektroda u dužem vremenskom periodu pomoću aparata holter EKG koji pacijent nosi neprekidno 24 sata kada se registruje EKG snimak sa svim poremećajima ritma i frekvence koji se jave u tom periodu. Pacijent dolazi prvog dana da se postavi holter, a potom odlazi i obavlja svakodnevne aktivnosti. Sutradan dolazi u isto vreme kako bi se holter skinuo i očitao.

Naš tim iskusnih stručnjaka