Aleksandar Jovanović

Dr med. Aleksandar Jovanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
VMA, Beograd

Radno iskustvo:

1990-1994 Lekar opšte prakse, Univerzitetski klinički centar, Niš i Vojnomedicinski centar, Garnizonska ambulanta, Čačak
1994-1998 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, VMA, Beograd
1998-2008 Lekar specijalista interne medicine, Odeljenje za kardiologiju, Vojna bolnica, Niš
2008-2021 Načelnik odeljenja za kardiologiju, Vojna bolnica, Niš
2022- Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Srčana slabost
Ishemijska bolest srca
Poremećaji srčanog ritma
Arterijska hipertenzija

Članstva:

2008- Evropsko udruženje kardiologa
Evropsko udruženje za srčanu slabost
Udruženje kardiologa Srbije

Seminari i sertifikati:

2004 Ehokardiografija YUECHO

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti