Radovan Mihajlović

Radovan Mihajlović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1990-2023 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja, Niš
2023 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Hipertenzija
Ishemijska bolest srca
Ehokardiografija

Članstva:

1990- Udruženje internista Srbije
1992- Srpsko lekarsko društvo
1996- Udruženje kardiologa Srbije
2003- Evropsko udruženje kardiologa

Seminari i sertifikati:

2002 Škola ehokardiografije, Jugoslovensko udruženje za ehokardiografiju
2020 Repetitorijum najnovijih dostignuća u kardiologiji, Heart Faillure Society of Serbia
2020 Menadžment u zdravstvenoj zaštiti, Akademija OXFORD
2022 Podrška izgradnji kapaciteta rukovodstava ustanova primarne zdravstvene zaštite, Franklin Covey i Komora zdr. Ustanova Srbije

Stručni tekstovi i reference:

1992 Korelacija između dužine trajanja hipertenzije i hipertrofije miokarda
1995 Uticaj dislipoproteinemije na razvoj ishemijske bolesti srca
2003 Efikasnost ramiprila u kontroli arterijske hipertenzije
2014 Učestalost infarkta miokarda kod dijabetičara

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti