Vladan Perić

Prof. dr sci.med. Vladan Perić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2007 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Beograd
2007-2018 Lekar specijalista interne medicine, KBC Priština i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
2018- Lekar subspecijalista kardiologije, KBC Priština i Domovi zdravlja MediGroup, Beograd
2018-2020 Šef Katedre za internu medicinu, Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica
2019-2023 Načelnik, Centar za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga, Interna klinika, KBC Priština

Oblast rada:

Neinvazivna kardiološka dijagnostika (kardiološki pregled, ultrazvuk srca, holter EKG, holter KP, test fizičkim opterećenjem)
Koronarna bolest
Arterisjka hipertenzija
Srčana slabost

Članstva:

2007- Udruženje kardiologa Srbije
2008- Udruženje koronarnih jedinica Srbije
2015- Srpska asocijacija za atrijalnu fibrilaciju
2017- Evropsko udruženje kariologa
2017- Ehokardiografsko udruženje Srbije
2018- Predsednik Skupštine Regionalne lekarske komore Kosova i Metohije
2022- Predsednik Etičkog odbora Lekarske komore Srbije

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije u oblasti kardiologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima

Lekari iz iste oblasti