Miloš Pašić

Dr med. Miloš Pašić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini

Radno iskustvo:

1998-2001 Lekar opšte prakse, KBC, Priština
2001-2007 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, KBC, Priština
2007-2013 Lekar specijalista interne medicine, KBC, Priština
2013-2016 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, KBC, Priština
2016 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, KBC, Priština
2020 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije – konsultant, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina – kardiologija

Lekari iz iste oblasti