Bris oka je jednostavna dijagnostička metoda, koja se radi kada kod pacijenta postoji otok i crvenilo kapaka, crvenilo sluzokože oka (sa ili bez prisutne sekrecije). Radi se u cilju izolovanja bakterija i (ili) gljivica, koje mogu biti uzročnici smetnji i problema na oku.

Bris oka može se raditi i ukoliko posle primenjene tarapije nije došlo do poboljšanja u očekivanom period. Kontrolni bris se savetuje 3-5 dana posle korišćenja terapije.

Kako se uzima bris oka

Bris je najbolje raditi ujutru, pre umivanja ili ispiranja oka. Materijal se uzima za svako oko posebno i uvek iz oba oka, bez obzira da li su smetnje vidljive na jednom ili oba oka.

Bris oka se uzima pomoću sterilnog štapića, kojim se materijal sa ivica kapaka i sluzokože oka zahvata, i zatim šalje dalje na mikrobiološki pregled.

Bris se može uzeti i sa rožnjače, ukoliko na rožnjači postoji ulkus (lezija). Materijal se uzima posebnom špatulom, pod biomikroskopom, najbolje u bolničkim uslovima ili od strane subspecijaliste za prednji segment oka.

Važne napomene za pacijente

– Procedura traje nekoliko minuta.
– Pre uzimanja brisa, pacijent ne bi trebalo da bude pod terapijom (antibiotskom ili antigljivičnom).
– Bris oka je najbolje raditi ujutru, pre umivanja ili ispiranja oka.
– Nema potencijalnih rizika ili kontraindikacija za obavljanje ovog pregleda.
– Ne postoji period oporavka, pacijent može odmah po završetku procedure nastaviti sa uobičajenim aktivnostima.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi720 RSD

Informacije i zakazivanje

Bakteriologija

Mikrobiologija genitalnog trakta

Pregled stolice

Parazitologija

Mikologija

Kontrola sterilnosti