Spinalna hirurgija

Spinalna hirurgija predstavlja minimalno invazivnu hirurgiju kičmenog stuba koja rešava najkomplikovanije probleme i na taj način omogućavaju pravilno funkcionisanje kičme i celog organizma. Kičmeni stub predstavlja potporu i stabilnost ljudske figure i omogućava uspravan hod. Sastoji se od pršljenova između kojih se nalaze diskovi koji omogućavaju amortizaciju. Hirurška lečenja na kičmi podrazumevaju lečenje patoloških promena koje vrše pritisak na nervne strukture (kičmenu moždinu ili korene živaca), nestabilnosti delova kičmenog stuba, kao i neki drugih drugih uzroka bola koji je moguće rešiti hirurškim putem.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka