ORL pregled sa audiometrijom / timpanometrijom

Pregled specijaliste otorinolaringologa sa dijagnostičkom procedurom kojom se utvrđuje postojanje oštećenja sluha.

Naš tim iskusnih stručnjaka