Jugoslav Pavlović

Dr med. Jugoslav Pavlović

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1993-2003 Lekar opšte prakse, Opšta bolnica, Valjevo
2003-2023 Lekar specijalista otorinolaringologije, Opšta bolnica, Valjevo
2023- Lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja MediGroup Dorćol i Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Rinologija
Laringologija
Dečija otorinolaringologija
Otologija

Seminari i sertifikati:

2013 Endoscopic sinus surgery course, Vienna sinus surgery

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti