Boris Kitanoski

Prof. dr sci.med. Boris Kitanoski

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE subspecijalista audiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Skoplju

Radno iskustvo:

1968-1973 Lekar opšte prakse, Bjelovar i Skoplje
1973-2002 Lekar specijalista otorinolaringologije, VMA, Beograd
2002-2010 Lekar specijalista otorinolaringologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2014 Lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2013 Konsultant lekar specijalista otorinolaringologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Audiometrija, timpanometrija, vestibulometrija, ultrazvuk sinusa, BERU

Članstva:

1995- Potpredsednik udruženja audiologa i fonijatara Jugoslavije
1997- Predsednik udruženja audiologa i fonijatara Jugoslavije

Seminari i sertifikati:

Autor više sertifikata iz oblasti otorinolaringologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti otorinolaringologije

Lekari iz iste oblasti