Pregled dečjeg hirurga

Pregled deteta kod hirurga nije preventivan pregled, već se dešava nakon traume ili po uputu. Obavlja se uz prisustvo roditelja ili staratelja i na pregledu se uzima anamneza, a zatim hirurg fizički pregleda dete kako bi izvukao zaključak i uspostavio dijagnozu, a onda i predočio terapiju.

Naš tim iskusnih stručnjaka